Høyskel og Wennevold skifter navn til Høyskel Holding i forbindelse med tredje generasjonsskifte. Neste generasjon blir deleiere i selskapet og med i styret i selskapet.