Høyskel Holding AS etableres som eierselskap for å tydeliggjøre konsernstrukturen.