Historien om et familieselskap.
 
Sammen vil vi videreføre våre familieverdier og gjennom gjensidig tillit skape stolthet og glede over vår familiearv.
Familien Høyskel
Hans Fredrik Høyskel
Eier/Styreleder

Helene Høyskel
Eier/Styremedlem

Henriette Høyskel
Eier/Styremedlem

Herman Fredrik Høyskel
Eier/Styremedlem

KONTAKT OSS

Høyskel Holding AS
Daglig leder
Herman Fredrik Høyskel
+47 419 16 888
herman@hoyskel.no