Historien om et familieselskap.

 
Sammen vil vi videreføre våre familieverdier og gjennom gjensidig tillit skape stolthet og glede over vår familiearv.
Familien Høyskel
Hans Fredrik Høyskel
Eier/Styreleder

Helene Høyskel
Eier/Styremedlem

Henriette Høyskel
Eier/Styremedlem

Herman Fredrik Høyskel
Eier/Styremedlem

1933

Alfred Høyskel og Yngvar Wennevlod etablerer Høyskel & Wennevold  for produksjon og handel med kjøttvarer  

1960

“AS Grønlandsleret 31-35” opprettes av Alfred og Willy Høyskel sammen med familien Jensen og Zoar Fengselsmisjon for å bygge forretningsgård på eiendommene de tre partene eide.

1967

Hevold Shipping AS opprettes med en fordeling mellom Høyskel & Wennevold as 50%, Fiskelim og Forstoff as 40%, og Leif Henriksen 10%.

2001

Høyskel Holding AS etableres som eierselskap for å tydeliggjøre konsernstrukturen.  

KONTAKT OSS

Høyskel Holding AS
Daglig leder
Herman Fredrik Høyskel
+47 419 16 888
herman@hoyskel.no