Om oss

Fra 1933 har familien Høyskel drevet handel med hovedfokus på råstoff til næringsmiddelproduksjon i inn- og utland i tillegg til investeringer i blant annet produksjon, eiendom og frakt. I dag fører annen og tredje generasjon eierskapet videre i Høyskel Holding as med hovedfokus på investeringer i næringseiendom og spedisjon.

1933

Alfred Høyskel og Yngvar Wennevlod etablerer Høyskel & Wennevold  for produksjon og handel med kjøttvarer  

1935

Paul Willy Høyskel bror av Alfred kommer inn på eiersiden. Flytter til lokaler i Carl XII gate Utvider med fryseri og behandlig av kjøttavfall

1937

Starter produksjon av fór til pelsdyrnæringen under merket Silver Medeier i pelsdyrfarm. Handel og produksjon med hvalkjøtt, fiskeavfall, sildemel, olje og fett

1945

Utvider med eksport av fisk og hvalkjøtt til UK, Tyskland og USA

1950

Utvider produksjon Leie av fryselager til fisk på Lysaker

1955

Kommisjonsforretning på Kjøtthallen, Oslo Utvider handel og eksport av fiskeprodukter under eget merke: Lapp-boy Introduserer ny type innpakning av frossen fiskefilét til storhusholdning og catering (fish&chips)

1960

Høyskel & Wennevold endrer selskapsform til Aksje Selskap  

1960

“AS Grønlandsleret 31-35” opprettes av Alfred og Willy Høyskel sammen med familien Jensen og Zoar Fengselsmisjon for å bygge forretningsgård på eiendommene de tre partene eide.

1960

Starter samarbeid med UK (Nigel Ward) Salg av hvitfisk og hval til … Pet-food til hund Fisk i kokeembalasje til katt (Fish for cat)

1962

Grønlandsleiret 31 står ferdig bygget og H&W får hovedkontor i 8. etasje. Lokalet i Carl XII gate fortsetter som produksjonslokale og lager (frys)

1963?

Hans Fredrik begynner i selskapet etter praksis i Tyskland. Overtar aksjer fra Willy til HF.

1964

Paul Willy Høyskel dør.

1965

Hans Fredrik overtar som disponent med handelsbrev. Utvidet fabrikk … produksjon av torskefilét. Utvidet eksport av fersk sild.

1967

Hevold Shipping AS opprettes med en fordeling mellom Høyskel & Wennevold as 50%, Fiskelim og Forstoff as 40%, og Leif Henriksen 10%.

1998

Hans Fredrik Høyskel løser ut sin bror Per Erik Høyskel fra Høyskel og Wennevold as.

2001

Høyskel Holding AS etableres som eierselskap for å tydeliggjøre konsernstrukturen.  

KONTAKT OSS

Høyskel Holding AS
Daglig leder
Herman Fredrik Høyskel
+47 419 16 888
herman@hoyskel.no