Om oss

Fra 1933 har familien Høyskel drevet handel med hovedfokus på råstoff til næringsmiddelproduksjon i inn- og utland i tillegg til investeringer i blant annet produksjon, eiendom og frakt. I dag fører annen og tredje generasjon eierskapet videre i Høyskel Holding as med hovedfokus på investeringer i næringseiendom og spedisjon.

1913

1913

Hermann Alfred Fredrik Heuschkel kommer fra Tyskland via Danmark med sin familie, og starter Norsk Tarmindustri A/S i Bækkegaten 24, nå kalt Tøyenbekken, ved Grønlands Torg. Foto: Narve Skarpmoen.

1933

Alfred og Willy Høyskel etablerer Høyskel og Wennevold A/S sammen med Yngve Wennevold. Formålet var produksjon av kjøtt og forstoff for dyrefôr og kjøttproduksjon. Etter hvert ble de en betydelig eksportør av norsk råstoff, blant annet fiskemel og fiskeolje.

1962

1962

«AS Grønlandsleiret 31-35» opprettes av Alfred og Willy Høyskel sammen med familien Jensen og Zoar Fengselsmisjon for å bygge forretningsgård på eiendommene de tre partene eide. Høyskel Holding AS eier og driver i dag forretningsgården som ble bygget på adressen Grønlandsleiret 31.

1966

Hans Fredrik Høyskel overtar som Disponent av Høyskel & Wennevold AS driver selskapet videre i 2. generasjon. Han bygger etter hvert opp en betydelig virksomhet innenfor fiskeindustri og fiskeeksport som pågår frem til 2006.

1967

Hevold Shipping opprettes med en fordeling mellom Høyskel & Wennevold AS, 50% Fiskelim og Forstoff AS 40%, og Leif Henriksen 10%. Formålet er å drive agentur for Norddeutscher Lloyd rederiet og drift av fiskefabrikkskipet M/S Kloster på vegne av Høyskel & Wennevold AS.

1970

Norddeutscher Lloyd rederiet blir til Hapag-Lloyd

1992

Hevold Shipping kjøper majoritetsandelen i Searunner Shipping og starter opp med import fra Fjerne Østen i samarbeid med Atlantic Forwarding AF.

2001

Høyskel og Wennevold skifter navn til Høyskel Holding i forbindelse med tredje generasjonsskifte. Neste generasjon blir deleiere i selskapet og med i styret i selskapet.

2002

Hevold Shipping overtar 100% av aksjene i Norair for å utvide sitt forretningstilbud til å omfatte fly, farlig gods og generell frakt.

2003

Hevold Shipping blir eneagent for Hapag-Lloyd rederiet i Norge.

2018

Hevold Group etableres som morselskap for shippingselskapene Hevold Shipping, Searunner Shipping og Norair.

2021

Høyskel Holding etablerer Silver Ox Invest og innleder samarbeid med Kongsberg Innovasjon ved å investere i Kongsberg Innovasjons pre-seed fond, og investeringer i norske oppstartselskaper.

KONTAKT OSS

Høyskel Holding AS
Daglig leder
Herman Fredrik Høyskel
+47 419 16 888
herman@hoyskel.no