Hans Fredrik Høyskel starter generasjonsskifte og overfører 10% aksjer til hvert av sine tre barn, Herman Fredrik, Henriette og Helene.