Hans Fredrik Høyskel løser ut sin bror Per Erik Høyskel fra Høyskel og Wennevold as.