Høyskel Holding etablerer Silver Ox Invest og innleder samarbeid med Kongsberg Innovasjon ved å investere i Kongsberg Innovasjons pre-seed fond, og investeringer i norske oppstartselskaper.