Hans Fredrik Høyskel overtar som Disponent av Høyskel & Wennevold AS driver selskapet videre i 2. generasjon. Han bygger etter hvert opp en betydelig virksomhet innenfor fiskeindustri og fiskeeksport som pågår frem til 2006.