Hans Fredrik begynner i selskapet etter praksis i Tyskland.
Overtar aksjer fra Willy til HF.