Grønlandsleiret 31 står ferdig bygget
og H&W får hovedkontor i 8. etasje.

Lokalet i Carl XII gate fortsetter som produksjonslokale og lager (frys)