«AS Grønlandsleiret 31-35» opprettes av Alfred og Willy Høyskel sammen med familien Jensen og Zoar Fengselsmisjon for å bygge forretningsgård på eiendommene de tre partene eide. Høyskel Holding AS eier og driver i dag forretningsgården som ble bygget på adressen Grønlandsleiret 31.