Starter samarbeid med UK (Nigel Ward)
Salg av hvitfisk og hval til …
Pet-food til hund
Fisk i kokeembalasje til katt (Fish for cat)