Utvider produksjon
Leie av fryselager til fisk på Lysaker