Utvider med eksport av fisk og hvalkjøtt til UK, Tyskland og USA