Paul Willy Høyskel bror av Alfred kommer inn på eiersiden.

Flytter til lokaler i Carl XII gate

Utvider med fryseri og behandlig av kjøttavfall