Alfred Høyskel og Yngvar Wennevlod etablerer Høyskel & Wennevold  for produksjon og handel med kjøttvarer