Alfred og Willy Høyskel etablerer Høyskel og Wennevold A/S sammen med Yngve Wennevold. Formålet var produksjon av kjøtt og forstoff for dyrefôr og kjøttproduksjon. Etter hvert ble de en betydelig eksportør av norsk råstoff, blant annet fiskemel og fiskeolje.